Beskæring

Hos Bannerslund Træ- og Skovservice udfører vi alle former for beskæring af buske og træer.

Som hovedregel har træer bedst af ikke at blive beskåret, men man kan sommetider være nødsaget til det af forskellige grunde.

Det kan f.eks. være når:

  • Grene kommer i vejen for huse, veje og andre træer m.m.
  • Grene har gnidningsskader, er syge eller udgået
  • Af sikkerhedsmæssige hensyn
  • Når man vil have mere lys til huset / haven

Alt efter træets tilstand, placering og størrelse bruger vi enten lift, eller klatrer i træet med specialudstyr.

Bonusinfo om beskæring:

Mange tror, at beskæring skal foregå om vinteren, men undersøgelser har vist, at det bedste tidspunkt er fra midt i juni til sidst i august.

Træfældning

Indenfor træfældning, kan Bannerslund Træ- og Skovservice klare alt fra de store, vanskelige træer, til alle typer af buske og hække.

Vi besidder den professionelle ekspertise der skal til for at fælde store vanskelige træer, og kan gøre dette, uanset om de skal fældes i et stykke, i små stykker eller evt. fires ned for at skåne belægning, græsplæne, m.m. Når der ikke er plads til at lægge træet ned i fuld længde bruger vi lift eller klatre med specialudstyr.

Vi tilbyder efter fældningen, at save træet op til brænde og flise grenaffaldet. Alt efter hvor mange træer det drejer sig om, er flisning som regel den billigste løsning. Flisen kan derefter bruges i bede, eller under træer og buske. Hvis det ønskes, kan vi også køre det bort.

Rodfræsning

Vi kan fræse roden/stubben ned til 30cm under jordoverfladen.

Herefter kan vi jævne hullet med jord eller flisen, der bliver tilbage efter roden. Vi kan også fjerne flisen.

Risikovurdering

Er noget vi som regel tilbyder kommuner, kirkegårde og museer. Steder hvor der færdes mange mennesker. Vi kommer selvfølgelig også ud til private, hvis de har et træ, der giver bekymring.

Har du et træ, som viser tegn på sygdom, hvad enten det er svamp, mange døde grene, træets top er død, barken falder af stammen, træet er begyndt at hælde eller lignende, så ring til os. Vi kan med vores erfaring og viden vurdere hvad der kan, eller skal gøres ved træet. Et sygt eller dødt træ kan være direkte farligt at have stående, da det kan gøre stor skade på mennesker, dyr eller materiel, hvis træet vælter.

Svampeangreb

Fældning af træer der er angrebet af svampe kræver professionel behandling, da der er stor risiko forbundet med dette. Store dele af træet er skrøbeligt, hvilket gør træet ekstra farligt at arbejde med - derfor bør du altid overlade dette til os.